mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
Rok szkolny 2017/2018